Uznesenie vlády SR č. 693/2020, ktorým sa upravuje zákaz pohybu od 2.11.2020 do 8.11.2020

Uznesenie vlády SR 693_ďalšie rozšírenie opatrení