OZNAM RVPS ŽILINA – CHOVATELIA OŠÍPANÝCH POZOR!

Žiadosť o súčinnosť obce – informovanie chovateľov ošípaných