Slávnostné otvorenie s požehnaním CESTY BOLESŤAMI A RADOSŤAMI PANNY MÁRIE_15.9.2020

Obec Hvozdnica a Rímskokatolícka cirkev Farnosť Štiavnik

Vás pozývajú na Slávnostné otvorenie s požehnaním

CESTY BOLESŤAMI A RADOSŤAMI PANNY MÁRIE

Utorok 15.9. 2020 o 15:00 hod.

Slávnostné otvorenie s požehnaním CBaRPM_15.9.2020

Tešíme sa na stretnutie pri zvonici vo Hvozdnici 🙂

Podujatie bude prebiehať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR !!!