SEVAK – ODSTÁVKA VODY 3.7.2020 od 8:00 do 15:00hod.

Severoslovenské kanalizácie oznamujú občanom, že z dôvodu poruchy v Malej Bytči bude odstavený

vodovod 3.7.2020 od 8:00 do 15:00 (alebo do odstránenia poruchy)od priehrady až po vodojem v Hornom Poli.

https://www.sevak.sk/havarie-a-odstavky/havarie/