Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky

Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.06.2020, 00:00 hod.

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020