Koronavírus COVID19 – informácie pre občanov_aktualizácia 10.6.2020

V prílohách usmernenie z Okresného úradu Žilina a informácie súvisiace koronavirusom COVD-19.

Žiadame o dodržanie uvedených postupov !!!

Príloha č. 1 korona-hlavná brožúra

príloha č. 2

príloha č. 3

prílohač. 4

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03

ÚKS 10.03.2020 obce

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Usmernenie sk vystavovaniu ošetrovného a PN – COVID-19 dňa 10.3.2020

https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-zeleznicnej-dopravy-pre-koronavirus/

10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19

_o_robi_ak_ste_chor_COVID_19

Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19

Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19OK

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020

opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby

final_navrh_statna_karantena_15_05_20

19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01

19_05_2020_final_opatrenia_rúška

19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

Navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05

opatrenie_chytra_karantena_statne_zariadenia_2_25_05_20

26_05_20_zmena_opatrenia_prevadzky_vynimky

26_05_20_zmena_chytra_a_statna_karantena

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_skoly-zmena_28.05.2020

zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_pre_deti_a_mladez_22.05.2020

Opatrenie_UVZSR_ruska-zmena_28.05.2020

zmena_opatrenia_hranice_48 hodin_01_06_2020

final_opatrenie_ruska_02_06_20

final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06_20

2_zmena_hranice_CR_final

Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09.06.2020

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09.06.2020

Opatrenie_UVZSR_ruska_09.06.2020