Deň matiek

Milé mamy, staré mamy, krstné mamy, tety.

 Nesmieme zabudnúť na deň,  ktorý si aj tento rok pripomíname. Váš veľký sviatok – Deň  matiek. Veľmi si Vás vážime za to čo aj v tejto dobe pre svoje deti robíte.

Prihováram sa Vám netradične, ale o to srdečnejšie, nakoľko  dnešná doba to tak zariadila .

 Milé mamy, pri príležitosti Vášho krásneho sviatku Vám želám, aby Vás láska nás všetkých sprevádzala po celý rok. Aby  Vás deti odmenili za vašu lásku  milým slovom a  pohladením . Teraz je príležitosť poďakovať sa za obetavosť, starostlivosť a trpezlivosť.

Želám Vám v mene svojom, obecného zastupiteľstva a zamestnancov OU  všetko dobré, veľa šťastia,  zdravíčka, Božieho požehnania, aby ste to Vaše poslanie zvládli s pokojom a úsmevom.

 

Ing. Martin Šimún

starosta obce Hvozdnica