Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 17.04.2020, ktoré nadobúda platnosť od 20.04.2020 7:00 hod

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR