UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY _ aktualizované

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY_č. 207 zo 6. apríla 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115_účinné od 19_03_2020

Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

Vyhlásenie MS na území SR

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ustredny-krizovy-stab-pritvrdil-opatrenia-v-boji-proti-sireniu-koronavirusu