Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Štiavnik“

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Štiavnik