Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03