Opatrenia ÚKŠ SR

V súlade so zasadnutím Ústredného krízového štábu SR Vám zasielame mimoriadne opatrenia, ktoré sú platné od 07:00 hod 13.03.2020:

Opatrenia Covid-19