Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020.
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Dokumenty súvisiace s voľbami sú dostupné na stránke obce v časti Samostráva/Voľby/Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.