UPOZORNENIE !!!

Pri príležitosti pamiatky zosnulých, a tým spojené čistenie hrobových miest, bude v pondelok 21.10.2019 pri cintoríne pristavený veľkokapacitný kontajner, ktorý je určený len pre odpad z hrobových miest. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali domáci komunálny odpad, drobný stavebný odpad, popol, konáre a iné. Veľkokapacitný kontajner je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade porušenia tohto nariadenia budú občania riešení pokutou v zmysle právnych predpisov.

 

Zber veľkokapacitného odpadu bude v obci prebiehať v mesiaci november na obvyklých troch stanoviskách a bude včas vyhlásený v miestom rozhlase.