Dôležitý oznam!

Na základe zvýšenia poplatkov za skládkovné zo strany zazmluvnenej spoločnosti T+T, a.s. Žilina Obec Hvozdnica musela pristúpiť k úprave zberu odpadu nasledovne:

  1. a) zber veľkoobjemového odpadu bude prebiehať 3x ročne a termíny (po dohode so zberovou spoločnosťou) budú ako vždy včas zverejnené na stránke obce a aj prostredníctvom rozhlasu.
  2. b) zber elektroodpadu bude prebiehať 2x ročne (jar a jeseň). Zmena je v tom, že zberová spoločnosť bude nepotrebný elektroodpad zbierať po obci, tzn., že občania ju nebudú musieť voziť pred úrad, ale stačí ho vyložiť pred bránu. Termíny budú taktiež včas oznámené prostredníctvom stránky obce a rozhlasom.
  3. c) zber biolog.rozložiteľného odpadu – BRO (tráva, konáre, piliny…), ktorý občania nespracúvajú v rámci domácich kompostérov, je možné vyviezť na technický dvor, kde je zriadená malá obecná kompostáreň. Nachádza sa v priestoroch bývalej čističky. BRO je možné odovzdať po telefonickom dohovore v čase od 8:00-15:00hod. Do kompostárne je možné prevziať iba BRO od občana našej obce (zaeviduje sa totožnosť) zo zelene, ktorá pochádza z územia obce Hvozdnica a neobsahuje žiadne nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu.

Zber triedeného odpadu (sklo, plasty, kov, tetrapaky) zostáva nezmenený.

Zber komunálneho odpadu zostáva taktiež nezmenený (vo štvrtok, každý párny týždeň).