Zrušenie pošty v obci od 1.9.2019

Oznamujeme občanom,  že  na  základe  rozhodnutia Slovenskej pošty, a.s.  zo dňa 17. 06. 2019 sa v našej obci ZRUŠÍ pobočka Slovenskej pošty s platnosťou od 01.09.2019! Univerzálna služba pre obec Hvozdnica bude aj po zrušení pošty zabezpečovaná v zmysle Požiadaviek nástupníckou Poštou Štiavnik, vzdialenou od obce Hvozdnica cca 4,5 km. Doručovanie listových zásielok a balíkov bude zabezpečené dodacou Poštou Štiavnik a Strediskom expresných a balíkových služieb, Oddelením regionálneho doručovania Banská Bystrica. Nástupnícka Pošta Štiavnik bude zabezpečovať pre obyvateľov Hvozdnice aj výdaj nedoručených oznámených zásielok a výplatu dôchodkov v prípade, ak bude v deň výplatného termínu dôchodca doma nezastihnuteľný. Ostatné služby budú obyvateľom obce poskytnuté na nástupníckej alebo ktorejkoľvek inej pošte podľa vlastného výberu.

Momentálne je Obec Hvozdnica v jednaní s vedením Slovenskej pošty, a.s. ohľadne možnosti vytvorenia novej služby POŠTA – PARTNER, resp. obdobnej služby a rokujeme o podmienkach pre vytvorenie  novej prevádzky. Dovtedy budú poštovné služby poskytované podľa hore uvedeného znenia.