Oznam Daňového úradu Žilina

Oznamujeme občanom, že z titulu blížiaceho sa termínu predkladania daňových priznaní za rok 2018 budú pracovníci Daňového úradu Žilina k dispozícii k ich preberaniu počas nasledujúcich dní :

29. 03. 2019 piatok od 9:00 – 15:00 hod.

01. 04. 2019 piatok od 9:00 – 15:00 hod.

v priestoroch Domu kultúry v Bytči.