OZNAM O VÝBERE DANÍ NA ROK 2019

Oznam o výbere daní na rok 2019

Žiadame občanov, ktorí mali v roku 2018 nejakú zmenu, ktorá mala vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností ( to znamená, ak ste v minulom roku kúpili, predali, darovali, dedili pozemky, prípadne postavili, pristavili, kúpili nehnuteľnosť alebo iné), treba to ohlásiť najneskôr do 31.01.2019 na obecnom úrade. Taktiež, ak si chcete uplatniť nárok na zľavu z poplatku za komunálny odpad ( na základe potvrdení o zaplatení komunálneho odpadu v inej obci, potvrdenia o práci v zahraničí, o služobných cestách, o prechodných pobytoch, potvrdenie o internátnom ubytovaní na rok 2019 atď.), treba tieto zmeny nahlásiť najneskôr do 28.03.2019 na obecnom úrade. Zľavy z poplatku za komunálny odpad bez potrebných potvrdení a nahlásené po termíne nebudú uznané. Za pochopenie ďakujeme. Dane z nehnuteľností, miestny poplatok za vývoz komunálneho odpadu a dane za psa na rok 2019 sa budú vyberať od 02. mája 2019.