JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ 2018

http://cvc.hvozdnica.sk/aktuality/2018/12/23/jaslickova-poboznost-2018/