Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.09.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SK_hranice_platné od 18.09.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SK_prevadzky_a_HP_platné od 18.9.2020