Koronavírus COVID19 – informácie pre občanov_aktualizácia 18.3.2020

V prílohách usmernenie z Okresného úradu Žilina a informácie súvisiace koronavirusom COVD-19.

Žiadame o dodržanie uvedených postupov !!!

Príloha č. 1 korona-hlavná brožúra

príloha č. 2

príloha č. 3

prílohač. 4

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03

ÚKS 10.03.2020 obce

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Usmernenie sk vystavovaniu ošetrovného a PN – COVID-19 dňa 10.3.2020

https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-zeleznicnej-dopravy-pre-koronavirus/

10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19

_o_robi_ak_ste_chor_COVID_19

Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19

Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19