16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY VP2019 – Obec Hvozdnica

16-GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY VP2019 - Obec Hvozdnica