Kúpna zmluva o prevode vlast. – ČOV

Kúpna zmluva o prevode vlast. - ČOV